ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל
ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל
דף הביתביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהלפרקטיקה בהכנת דוחות מס ליחיד

פרקטיקה בהכנת דוחות מס ליחיד

תעודת זהות מקצועית- במיסוי יחיד
פרקטיקה בהכנת דוחות מס ליחיד
דוח שנתי עצמאי, דוח הצהרת הון, החזרי מס לשכירים

 

 מכללת מישלב בשיתוף תדהר מיסים

 הכנת דוחות שנתיים לעצמאיים, הצהרות הון, השוואות הון, החזרי מס, תכנוני מס,

 מערכת שע"מ ממוחשב, ייצוג ביטוח לאומי, פתיחת עסקים כללי דיווח לרשויות ועוד..

סל חידושים וחיזוק הביטחון העסקי למתן פתרונות למגזר העסקי פרטי


מטרת הקורס

קורס מעשי , המקנה ידע מקצועי רחב , במיסוי יחיד , דגש על פרקטיקה מקצועית ,  דגשים בהכנה ותרגול דו"ח הצהרת הון והשוואת הון , כלים מעשיים הכנת דו"ח שנתי לעצמאי  רווח והפסד, רכוש קבוע ,נספח תיאום רכב, רווח הון, זיכויים , ניכויים, הוצאות מוכרות,  פתיחת תיקים עוסק מורשה/פטור/ חברה בע"מ/שותפויות, דווח החזר מס לשכירים  דרכי פעולה, מערכת שע"מ  שימוש מקצועי בשאילתות עיקריות/ מערכות ייצוג ביטוח לאומי דיווחים לרשויות ניכויים מע"מ, מס הכנסה מקדמות ההיבטים ממוחשבים

 פתיחת תיקים ברשויות המס ועוד..

הקניית ידע וראייה מקיפה בתחום מיסוי יחיד מורחב

ברמה מקצועית גבוהה ביותר, עם דגש פרקטיקה, הקניית ידע רחב ,כלים וטיפים מקצועיים,

רכישת "נכס מקצועי" בזמן קצר וחיזוק הביטחון העצמי. מיועד למעוניינים לעבוד כמייצגים עצמאיים, או להתקבל למקום עבודה חדש , לשכירים השואפים להתקדם במקום העבודה ,לרו"ח מייצגים ובעלי משרדים

 לקבלת החלטות ניהוליות, פיננסית, חיזוק הביטחון העצמי התמודדות עם דרישות

 משרדי ראוי חשבון קטנים ובינוניים  ותהליכי שינוי.


קהל יעד

יועצי מס/מתמחים/רואי חשבון/ חשבונאי מדופלם/ כלכלנים/ חשבי שכר בכירים

מנהלי חשבונות בכירים/עצמאיים

מוסמך במיסוי יחיד מורחב  – ON-LINE

קורס מיסוי יחיד מורחב מלווה בקבלת קוד אישי וסיסמה לאתר הסטודנטים

למשתתפים בלבד  לצפייה והורדה של  מצגות, מאמרים, חידושים מובילים בתחומי המיסוי חידושי החקיקה והפסיקה למתן פתרונות  שטח.


תכנית הלימודים

 • הצהרת הון מעשי
 • מטרת הצהרת הון
 • הכרת טופס הצהרת הון לעומק
 • סמכות חוקית לדרישה.
 • הצהרת הון ראשונה וחשיבותה .
 • הפרשי הון לא מוסברים .
 • קביעת הכנסה ע"י הצהרת הון .
 • סעיפי הוצאות-שימושים.
 • סעיפי הכנסות –הסברים.
 • השוואת הון לוחות מחיה, והפרשי הון.
 • הכרת דווח הצהרת הון הלכה למעשה כולל אישורים נלויים .
 • הפרדה בין הון עסקי להון פרטי .
 • דגשים על סעיפים מיוחדים בדו"ח.
 • אילו מסמכים לדרוש מהלקוח לצורך מילוי הדו"ח.
 • מכתב דוגמא ללקוח.
 • עריכת הצהרת הון ראשונה בכיתה (עם מסמכים אותנטיים ) .
 • חתכים בהצהרת הון .
 • מה לדווח ומה לא (לפי אישורים לדוגמא).
 • איך להגיש את הדו"ח ואילו נספחים לצרף .
 • שע"מ ככלי עזר לעריכת הצהרת הון
 • טיפים להצהרת הון ראשונה *
 • השוואת הון – מעשי
 • מטרת השוואת הון
 • שיטות לאיסוף נתונים לצורך השוואת הון.
 • סיווג הכנסות (מקורות ) והוצאות (שימושים)
 • הקשר של הכנסות פטורות , מתנות וירושות להשוואת הון
 • התיאומים החשבונאים הדרושים לצורך השוואת ההון.
 • תיאומי רווחי/ הפסדי הון.
 • כפילויות /טעויות נפוצות בהשוואת הון.
 • הוצאות מחיה בהשוואת הון.
 • מסמכים מהלקוח לצורך השוואת הון.
 • השוואת הון – המשך
 •  הכנת השוואת הון לדוגמא בכיתה.
 • שיטות לאיסוף מידע לצורך השוואת הון.
 • ריכוז נתוני השוואת הון
 • בדיקת השוואה בין 2 הצהרות הון.
 • שילוב לוחות סטטיסטיים בהשוואה
 • תוצאות ומסקנות.
 • הכנת הצהרת הון שנייה , ע"י הסטודנט וכן הכנת השוואת הון ,
 • בין הצהרת הון נוכחית להצהרת ההון הראשונה (תרגיל בית)
 • פתרון ויישום החומר הנלמד בכיתה , סיכומים ומסקנות.
 • פתיחת תיק עצמאי
 • פתיחת תיק מע"מ וההבדלים שבין עוסק מורשה ועוסק פטור ,
 • מתי ניתן להירשם כעוסק פטור –תנאים והגבלות .
 • הכרת כל טפסי פתיחת תיק לעצמאי ,הלכה למעשה עד ששולטים בתחום
 • מילוי טופס דוגמא לפתיחת תיק מע"מ
 • אילו מסמכים דרושים לצורך פתיחת תיק מע"מ.
 • איך פותחים תיק במע"מ ואפשרויות לפתיחת התיק.
 • פתיחת תיק במס הכנסה – הסברים
 • מילוי טופס לדוגמא לפתיחת תיק מס הכנסה.
 • איך פותחים תיק ואילו מסמכים דרושים.
 • פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי-/ סוגיות ברישום עצמאי בביטוח לאומי.
 • טיפים ברישום עובד עצמאי וסיווג מבוטחים.
 • אפשרות לקבלת פטור מביטוח לאומי לעצמאיים
 • איך פותחים תיק עצמאי בביטוח לאומי. חובות ,זכויות סוגי תיקים ב.לאומי
 •  פתיחת תיקי ניכויים , מי חייב בתיק ניכויים
 • איך פותחים תיק ניכויים. זיכויים ניכויים , נקודות זיכוי
 •  אפשרות לפתיחת תיק  מע"מ באופן מקוון
 • אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים לעצמאי – הסברים.
 •  עוסק מורשה או עוסק פטור הבדלים, תנאים. הגבלות וכדאיות
 • עצמאי או חברה בע"מ?
 • דו"ח שנתי לעצמאים
 • דו"ח רווח והפסד – הכנסות , הוצאות מוכרות , תקנות , תיאומי הוצאות
 • דו"ח התאמה למס
 • טופס פחת-הכרת הטופס , שיעורי פחת, הבדלים בין הוצאות שוטפות להוצאות הוניות.
 • נספח תיאום הוצאות רכב/ הוצאות מוכרות , מע"מ תשומות מוכרות
 • נספח רווח הון- חישוב לדוגמא , הסברים , שחלוף נכסים וכדאיותו.
 • נספח רווח הון מניירות ערך – מילוי נספח לפי טופס 867 ,שיעורי מס,
 • קיזוזי הפסדים וכו'.
 • דוח שנתי לעצמאי  - הכרת טופס 1301 לעומק
 • הכרה וניתוח שומה  של מס הכנסה
 • נספח דוח שנתי לעצמאי- רווח והפסד פחת ניכוי הוצאות רכב
 • התאמות מע"מ, מס הכנסה ,מקדמות.
 • חישוב המס ליחיד
 • חישוב הפרשי שומה ביטוח לאומי.
 • טיפים ודגשים בהכנת דו"ח שנתי לעצמאי.
 • הכנסות משכ"ד למגורים – מסלולי מס , כיצד להביא לידי ביטוי בדו"ח השנתי.
 • הסבר על שאילתות שע"מ המסייעות בהכנת הדו"ח השנתי.
 • בונוס – עריכת דו"ח שנתי החזרי מס לשכירים !
 • סיבות להחזרי מס ,שיטות להחזרי מס/ הכרת טופס 135 להחזרי מס
 • מילוי דווח החזרי מס בתוכנת חיסולית ממוחשב
 • פעולות מקדימות  הכנת תיק להחזרי מס ,שיטות לאיסוף ניירות לדווח
 • ניהול שוטף של תיק עצמאי./ פריסת פיצויים לשכירים- תכנון מס
 • הכרת דו"חות דיווח לעצמאי , דו"ח תקופתי מע"מ, להחזר, תשלום ,
 • הגדלת / הקטנת מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי לעצמאי , איך ?מתי? דגשים     
 • הפקדות מוכרות לצורך מס הכנסה לעצמאי- קרן פנסיה ,קרן השתלמות ,ביטוחי חיים   
 • ביטוח חיים מי יכול להפקיד , מה הסכום שניתן להפקיד, מהי הטבת המס/ משיכה

תרגולים מעשיים דוחות שנתיים הצהרות הון החזרי מס לשכירים, תכנוני מס,

פתיחת עסקים כללי דיווח לרשויות

תרגולים בהכנת דוח החזרי מס בתוכנת חיסולית

תרגול וחשיפה לטפסים של רשויות המס , דוגמאות , נספחים ודוחות

מכללת מישלב בשיתוף תדהר מיסים

תעודה

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר "פרקטיקה בהכנת דוחות מס ליחיד" מטעם מכללת מישלב.  


רכז מקצועי

רואה חשבון שמוליק בן שמעון מומחה למיסוי יחיד

הקורס מתקיים בתל אביב 

הערה: ניתן ללמוד פרונטלית או בצורה מקווננת (בתוכנת זום).מגוון קורסים נוספים בתחום 

הנהלת חשבונות 1+2 (בסיסי +  מתקדם)
הנהלת חשבונות סוג 3
חשבי שכר בכירים
בודק שכר מוסמך

*המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ''י שיקול דעתה המלא

 

 
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
לקבלת מידע וידיעון
מלאו את הפרטים
ונציגנו יחזרו אליך בהקדם
שם:  
טלפון:
דוא"ל:    
תחום:  
קורס:  
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
צלצל 2028*