ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל
ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל
דף הביתביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהלהפרקטיקה במיסוי בינלאומי

הפרקטיקה במיסוי בינלאומי

הפרקטיקה במיסוי בינלאומי

הקורס המקיף, ממונחי יסוד ועד לתכנוני מס
מעודכן לרפורמה וחידושים 2018

 מכללת מישלב בשיתוף מומחי המיסים של TAXPERTS


עקרונות היסוד במיסוי בינלאומי ליחיד ולחברה, הכרת עולם המיסוי, אמנות למניעת כפל מס, מבנה עסקי לתכנוני מס, הוראות BEPS 
וה  OECD, חברות LLC, מיסוי מסחר אלקטרוני, מטבעות וירטואליים, ביטקוין,  דרופשיפינג באמצעות אמזון ו EBAY, 
פסיקה רלוונטית והחלטות מיסוי של רשות המיסים ועוד...

מטרת קורס הפרקטיקה במיסוי בינלאומי

קורס מעשי , המקנה ידע מקצועי רחב ברמה גבוהה, במיסוי בינלאומי ליחיד ולחברה, דגש על פרקטיקה מקצועית בארץ ובחו"ל,  הכרת שפת המס הבינלאומית, בעיות כפל מס ותאונות מס, דגשים בתכנוני מס והימנעות מקדימה מתאונות מס המביאות למיסוי כפול בין מדינות. 
הקורס ילווה בטיפים מקצועיים ופתרונות פרקטיים להערכות מקדימה למיסוי כפול, ויסקור את מערכת המס בישראל תוך התייחסות למישור הבינלאומי בעולם עסקאות בינלאומיות, לרבות אמנות למניעת כפל מס.
רכישת "נכס מקצועי" בזמן קצר וחיזוק הביטחון העצמי לפעילות עסקית בעולם המיסוי הבינלאומי.  


רכז מקצועי בקורס הפרקטיקה במיסוי בינלאומי

רכז אקדמי: רו"ח יניב אנג'ל, MBT,מומחה בכיר  במיסוי בינלאומי חבר ברשת ANTEA הבינלאומית
קורס-מומחה במיסוי בינלאומי מורחב– ON-LINE
מלווה בקבלת קוד אישי וסיסמה לאתר הסטודנטים למשתתפים בלבד!
צפייה והורדה של מצגות ומאמרים 
חידושים מובילים בתחומי מיסוי בינלאומי תכנוני מס מיסוי מסחר אלקטרוני ועוד..

מסלולי הלימוד בקורס הפרקטיקה במיסוי בינלאומי

מסלול ערב אחת לשבוע 17:30-20:30, 8 מפגשים
כולל תיק מקצועי מעודכן לחידושי הפסיקה  ולרפורמה

הערה: ניתן ללמוד פרונטלית או בצורה מקווננת (בתוכנת זום).מבין נושאי הלימוד בקורס הפרקטיקה במיסוי בינלאומי
עיקרי חוקי המיסוי הבינלאומי
היסטוריה חקיקתית
מעבר ממיסוי טריטוריאלי לפרסונאלי.
לימוד העקרונות בבסיס החוק.
כללי מקום הפקת ההכנסה וההשלכות לחבות המס: הכנסה מעסק, עסק אקראי, משלח יד, עבודה, ריבית דמי ניכיון והפרשי הצמדה, דמי שכירות, נכס בלתי מוחשי, קצבה מלוג ואנונה, חקלאות, דיבידנד, הימורים והגרלות.
תרגיל מסכם בנושא.
תושבות חברה ותושבות יחיד
עולה חדש ותושב חוזר ותיק
הטבות מס
תושבות חברה, שליטה וניהול:
חשיבות המושג ברמה בינלאומית, רקע היסטורי, ניתוח פרשני, עמדת רשויות המס, חוזרים מקצועיים של רשות המיסים, פסקי דין מרכזיים.
תושבות יחיד: תושב ישראל ותושב חוץ לפי הגדרת החוק.
תושב ישראל היוצא לעבודה בחו"ל ורילוקיישן.
דוגמאות מפסקי דין והחלטות מיסוי של רשות המיסים.
הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק. פסיקה רלוונטית וחוזרים מקצועיים של רשות המיסים.
אמנות למניעת מסי כפל בין מדינות 
תחולת האמנה.
הגדרת תושבות של שתי מדינות מתקשרות.
הגדרת מוסד קבע באמנת המס.
מיסוי לפי סוגי הכנסות: הכנסה ממקרקעין, רווחי עסק, מיזמים משולבים, מס סניף, הכנסת עבודה, ריבית, תמלוגים, שכר חברי הנהלה, אמנים וספורטאים, קצבאות ואנונות, שירות ממשלתי, מרצים אמנים וסטודנטים, רווחי הון, נוהל הסכמה הדדית וחילופי מידע בין מדינות אמנה.
זיכוי ממס בין מדינות
הגדרות כלליות ומסי חוץ.
מנגנון הזיכוי ממסי חוץ: תקרת זיכוי לחברה ויחיד, עודף זיכוי, מסי חוץ שאינם מוכרים, זיכוי ישיר וזיכוי עקיף, זיכוי בשל דיבידנד, הכנסת עבודה וכדומה. 
חברות מיוחדות:
חברת משלח יד זרה
חברה נשלטת זרה 
חברה נשלטת זרה: הגדרה, מיסוי הכנסות בעל שליטה בחברה נשלטת זרה, זיכוי רעיוני בשל מסי חוץ, חלוקת דיבידנד בפועל, מכירת מניות בחברה נשלטת זרה.
חברת משלח יד זרה: הגדרה, מודל המס, חישוב ומיסוי הכנסה חייבת ודיבידנד רעיוני. דוגמא מרכזת.
מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות
הגדרות, ומהות הסעיף.
תחולה חוקתית.
שיטות לקביעה וחישוב של מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות.
תקנות מס הכנסה וטפסים רלוונטיים בעת הגשת דוחות כספיים.
ההרצאה תועבר באנגלית.
מיסוי אמריקאי
עקרונות בסיסיים במיסוי יחיד וחברה בארצות הברית.
סוגי המס החלים בארצות הברית.
מיסוי ישראלים המשקיעים בנדל"ן בארצות הברית דרך חברות LLC.
ההרצאה תועבר באנגלית.
תכנוני מס במבנה חברות בינלאומית • עקרונות בתכנון מס בינלאומי.
מבנה מיסוי אפשריים במבנה חברות בינלאומי, תוך ניצול הטבות מסוימות של מדינות אמנה.
פטור השתתפות לחברת החזקות ישראלית: הגדרות, פטור ממס לחברות החזקות ישראלית ברווח הון, דיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה, זיכוי ממס חוץ.
פעילות עסקית מחו"ל לישראל: חברה או נציגות פיסקלית.
המלחמה ב"מקלטי המס"
הסטת מס בין מדינות
חילופי מידע בעולם בינלאומי
גילוי מרצון בינלאומי 
תוכנית ה BEPS  של ארגון ה OECD
Base Erosion and Profit Shifting Project  
השפעת ה BEPS על תכנוני מס בינלאומיים, האם יישארו מקלטי מס ?!
חילופי מידע לפי הסכמים בינלאומיים.
יישום הסכמי FATCA . 
נוהל גילוי מרצון, כפועל יוצא לעולם של חילופי מידע.
השפעת דרישות הלבנת ההון על המערכת הבנקאית ועל החשיפה מול רשויות המס.
מיסוי במסחר אלקטרוני
מיסוי בעולם הווירטואלי
מושגי יסוד בכלכלה הדיגיטלית
עסקים באינטרנט ובענן
מיסוי דרופשיפינג: amazon, EBAY, alibaba, aliexpress
חבות מע"מ במסחר אלקטרוני בינלאומי
מיסוי פעילות במטבעות וירטואלים, ביטקוין, אתריום, ריפל
הנפקות מטבע ראשוניות ICO's
חוות דעת , החלטות מיסוי ופרה רולינג מול רשויות המס
מושגי יסוד.
היתרונות והחסרונות בין החלטת מיסוי וחוות דעת.
אופן הגשת פניה להחלטות מיסוי במס הכנסה, מע"מ.
דוגמאות לרולינג במיסוי בינלאומי.

תעודה
לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר "הפרקטיקה במיסוי בינלאומי" מטעם מכללת מישלב .


הפרקטיקה במיסוי בינלאומי למה חשוב  דווקא עכשיו יותר מתמיד?

מדיניות המיסוי,  תכנון מס במישור הבינלאומי  חידושי חקיקה
אמנת למניעת כפל המס, מקלטי מס, הסרת כשליים בירוקרט יים.

מגוון קורסים נוספים בתחום

לימודי יעוץ מס 
מנהלי חשבונות בכירים מדופלמים 
חשבונאות פיננסית 
חשבי שכר בכירים
ניהול מחלקת השכר 
ה נהלת חשבונות סוג 3
בודק שכר מוסמך


*המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ''י שיקול דעתה המלא

 

 
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
לקבלת מידע וידיעון
מלאו את הפרטים
ונציגנו יחזרו אליך בהקדם
שם:  
טלפון:
דוא"ל:    
תחום:  
קורס:  
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
צלצל 2028*