ביה"ס למקצועות בנייה תשתית מיזוג אוויר ונגישות
ביה"ס למקצועות בנייה תשתית מיזוג אוויר ונגישות
דף הביתביה"ס למקצועות בנייה תשתית מיזוג אוויר ונגישותניהול סיכוני בטיחות אתרי בנייה ובנייה הנדסית

ניהול סיכוני בטיחות אתרי בנייה ובנייה הנדסית

ניהול סיכוני בטיחות אתרי בנייה ובנייה הנדסית

פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש התשל"א 1970 
 תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) תשמ"ח 1988 
חוק  ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 
חוק  התכנון  והבנייה  התשכ"ה  1958 
תקנות הבטיחות בעבודה(עבודה בגובה) תשמ"ח 2007 
הנחיות אגף הפיקוח הכנת תוכנית ארגון בטיחותי של אתר בנייה 


ענף הבנייה מתאפיין במגוון רחב של סיכונים, אתר הבנייה רווי סכנות העלולות לגרום לתאונות פציעות ואף לפגיעה בנפש לא מדובר בגזירה משמיים, אין אנו נמצאים בשדה קרב וניתן למנוע פציעות באופן מוחלט. 
הדרך היא לתכנן מראש את כל הפעולות הכרוכות במשימות העבודה לזיהוי סיכונים ונקודות 
תורפה בטיחותיות.
 
בקורס ניהול סיכוני בטיחות אתרי בנייה ובנייה הנדסית יושם דגש על פיתוח הון אנושי שלא מתפשר, על בטיחות ביחס לקידום לוחות זמנים, תכנון תקציבי ותפוקה.
זה יוביל  לסביבה נטולת פציעות  (INJURY  FREE) מתוך החוק האמריקאי המחמיר (OSHA) לתעשיית הבנייה. 
הכרה והבנת האחריות בהיבטי בטיחות הינם מפתח להשגת יעדי הבטיחות בתחום הבניה המוטלת על בעלי התפקידים בתחומי הניהול והביצוע.

מטרת הקורס ניהול סיכוני בטיחות אתרי בנייה ובנייה הנדסית
הקניית כלים מקצועיים מתקדמים בתחום ניהול הבטיחות באתרי בניה.
ניתוח סיכונים משתנים באמצעות שיטות לניהול סיכונים מתקדמות.
שיפור תהליכי קבלת החלטות של המנהל להשגת מצוינות. 
דגש על סל חידושים בנושאי הרגולציה, היבטים משפטיים, הנדסיים.

קורס זה הינו המקיף והמעמיק ביותר שהתקיים עד כה בניהול הבטיחות באתרי בנייה לשמירה על חיי אדם.

קהל היעד בקורס ניהול סיכוני בטיחות אתרי בנייה ובנייה הנדסית
העוסקים בענף הבנייה  והתשתיות | מנהלי פרויקטים | ממוני בטיחות | מפקחים | מהנדסים | מנהלי עבודה | קבלנים | עובדי בנייה ציבורית | רשויות מקומיות | למעוניינים להעשיר את הידע שלהם בתחום הבטיחות.

מבין צוות המרצים בקורס ניהול סיכוני בטיחות אתרי בנייה ובנייה הנדסית
מהנדס יוסי רזי רשם הקבלנים (משרד הבינוי) מינהל הנדסה יור' ועדת מכרזים (ל)
מהנדס דני חייט מומחה למערכות בנייה ובטיחות
כב' השופטת המחוזית  נחמה צימרינג שרשרת הכשלים בענף הבנייה בראי בית המשפט חלוקת אחריות
מר' זאב דיבסק  מנהל  תחום בטיחות בכיר אגף הפיקוח משרד התמ"ת  (ל)
מר' אבי גנח חבר ועדת המרכזית  לתקני בטיחות ותקני בנייה במכון התקנים

מסלול הקורס
מסלול ערב אחת לשבוע – 15 מפגשים + סיור מקצועי 17:30-20:30
כולל תיק מקצועי מורחב  

מבין נושאי הלימוד בקורס ניהול סיכוני בטיחות אתרי בנייה ובנייה הנדסית
תקנות הבטיחות  | סיכוני בטיחות | חובת תוכנית בטיחות. איתור מערכות בסיכון גבוה((MAJOR HAZARDS.
יישום חוקים ותקנות בעבודות בנייה ובניה הנדסית. ניתוח בטיחות מטלה  JOB SAFETY ANALYSIS)).
ניהול הבטיחות ברמת היזם | קבלן ראשי | חברה מבצעת. מעורבות ורתימה רגשית לערכים ולנהלים של
הפרויקט.
ניהול הבטיחות באתרים | בטיחות קבלני משנה באתר.
שרשרת האחריות בליקויי בטיחות בראי בית המשפט
עבודת צוות הנהלת האתר |מנהל הפרויקט | מנהל העבודה
ארגון אתרי בנייה, משלב התכנון והביצוע, פיקוח חכם
מיגון וגידור/שטחי אחסון/דרכי מעבר וגישה/אזורי בנייה תקשורת בינאישית,  כלי פיקוח ותצפיות בטיחות באתר
(תקציב ייעודי)
ניהול תכנים/אינטגרציה, קונפליקטים, ניהול צוותים עבודות נוער בענף הבנייה מה מותר מה אסור  חידושים
סיכוני בטיחות משתנים באתרי בנייה. בניית אסטרטגיה בטיחותית מנצחת  מבין  סיכוני השטח
אמצעי הרמה ושינוע/בטיחות הפעלת עגורני צריח
חפירות, עבודה בגובה , כלי צמ"ה, מנופים בטיחות  בעבודה בגובה  סקר סיכונים  חובת ציוד מגן
עבודה סולמות ניידים ,סלי הרמה, במות  הרמה, פיגומים
עבודה גגות, קונסטרוקציה, גגות שבירים, רשת תפיסת הניתוח סיכונים/ בעבודות בניה המשפט הפלילי והמשפט האזרחי בביצוע עבודות בניה סולמות, שטחי עבודה, טפסנות, מדרכות מעבר
כלי עבודה טרקטורים  מערבלים ומשאבות בטון בטיחות
הרמת מטענים מכונות הרמה ושינוע ממונעים/אביזרים אחריות בעבודות בנייה/ חוק רישום  הקבלנים  תקנותיו
ומשמעויותיו /נהלי מנהל הבטיחות/ פסיקה עדכנית
בטיחות בעבודות חשמל/ קבלני משנה שיפור ביצועיים סביבת הבניין כבישים, תעלות, קווי חשמל, קווי טלפון,
צנרת ועוד.
חשיפה לגורמים מזיקים/עבודות הריסה וחפירה
ציוד הגנה בבניין ציוד מגן אישי וציוד עזרה ראשונה תנאים סביבתיים רעש,תאורה אקלים/שימוש בחומרי נפץ
ציוד מכאני הנדסי בטיחות בהפעלת מכונה ניידת חומרים מסוכנים עבודות תשתיות ובטיחות הסביבה
שילוב ניהול סיכוני בטיחות ניתוח אירועים ודיונים
תאונות עבודה ומחלות מקצועי מעקב סקר והערכת סיכונים היבטים כלכליים בהשגת יעד הבטיחות החזר
השקעה(ROI)
ניתוח אירוע מקצועי דגש סיכון לא מזוהה בתהליך העבודה
מודל אירוע כמעט נפגע פוטנציאל הסיכון פתרונות
בטיחות גהות בתעסוקה אבק מזיק מחלות מקצוע. שיטת פרו אקטיבית  לפיתוח הון אנושי לבטיחות ואיכות
זיהוי נקודות תורפה  בטיחותיות. סיור מקצועי אתרי בנייה / משוב
תכנון משאבי בטיחות לשיפור הבטיחות                               
פרויקט מסכם  היבט הבטיחות  משלב היזום עד המסירה

הקורס מתקיים בתל אביב ובחיפה (צ'ק פוסט)
*המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ''י שיקול דעתה המלא

 

 
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
לקבלת מידע וידיעון
מלאו את הפרטים
ונציגנו יחזרו אליך בהקדם
שם:  
טלפון:
דוא"ל:    
תחום:  
קורס:  
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
צלצל 2028*