ביה"ס למקצועות בנייה תשתית מיזוג אוויר ונגישות
ביה"ס למקצועות בנייה תשתית מיזוג אוויר ונגישות

קורס שמאי נזקי רכוש


קורס שמאי נזקי רכוש
2 תעודות בקורס אחד
עפ"י חוק מס רכוש פיצויים פקודת הניזקים סעיף 35 
PROPERTY DAMAGE APPRAISERS

 

 שמאי רכוש קו הגנה מקצועי  חוות דעת, סיקור סיכונים  למגזר הפרטי עסקי ציבורי

שמאות רכוש עוסקת בכל היבטים של הטיפול בנזקים בבדיקות הכיסוי של הרכוש המבוטח (למעט כלי רכב ומקרקעין)
הנגרמים כתוצאה מנזקי אש שריפות ,נזקי מים נזילות  נזקי צנרת ,רטיבות שינוי מתח חשמל, הערכות שווי תביעות ביטוח אבדן מוניטין וזכויות וכן בהערכת השווי  הכספי  של הרכוש אשר ניזוק(פריצה שיטפונות נזקי טבע נזקי טרור לביצוע אומדני
נזקים למבנים שלמים הערכת שווי מלא לחנויות או ספקים ואף למכונות וציוד במפעלים)
תפקיד שמאי הרכוש הוא תפקיד בכיר ומהווה קו הגנה מקצועי בהערכת שווי נזק לרכוש במקרה שריפה  אסונות טבע  טרור מלחמה.
שמאי רכוש הינו מקצוע נדרש ומבוקש מול הקהל  הרחב ,בתי משפט, עו"ד, חברות  ביטוח, ארגוניים פרטיים ורשויות ציבוריות,
שמאי רכוש מומחה בעל הכשרה מקצועית במישלב יש  בחוות דעתו כדי להיות כלי מכריע בהליך המשפטי לחוות דעתו יש משקל בטיפול בנזקים לרכוש של פרטי /חברה, ובמקרה שאין הרכוש מבוטח אומד את הנזק לצורך תביעה כנגד גורם הנזק.

מטרת קורס שמאי נזקי רכוש 
הקנית כלים מעשיים לאנשי מקצוע לביצוע  מתן חוות דעת מקצועית התמקצעות הרחבת ידע בשמאות רכוש הערכת נזקי רכוש לצורך הגשת תביעות לחברות ביטוח, בתי משפט, הרשות המקומית לתביעת מלוא הזכויות.

מבין נושאי הלימוד בקורס שמאי רכוש 

מבוא לשמאות רכוש וחקלאות, המצב החוקי והמשפטי 
תפקידו של שמאי רכוש וחקלאות
מבוא לעולם הביטוח פוליסת ביטוח דינים ויסודות
חוות דעת שמאי, סוגי שמאיים, רגולציה, סודות המקצוע
מעמדו של שמאי רכוש ,חוות דעת מומחה כלים להצלחה
שמאי מטעם חב' הביטוח, שמאי פרטי, שמאי מהמדינה
עקרונות לכתיבת חוות דעת שמאי- כלים מקצועיים
דיני ראיות למי מופנית חוות הדעת ,מתי תוגש לבית המשפט, מבנה חוות הדעת ,רזומה ,ניסיון כתבי כמויות
נספחים, שכ"ט שמאי, מועד הגבייה ,שכ"ט באחוזים שת"פ/התמודדות מול מס רכוש/גורמי חוץ
טבלאות להערכת שווי אובדניים מס רכוש 
חוות דעת מס רכוש, רגולציה פרקטיקה 
עבודות שמאים מול מחלקת תביעות
עבודה מול בתי משפט, עו"ד, חוות דעת משפטיות  
דירות, עסקים, מבנים, ונזקים במבנים תהליכי בנייה 
עקרונות בנייה ,יסודות ,שלד, גמר, צמודות מבנה תכולה צנרת מים חמים וקרים סוגי צנרת ,ניקוז ,מערכות מיזוג אויר סוגי ריצוף.
התמקצעות: סיקור סיכונים ,עריכת חוות דעת  ושומות
נזקי אש, נזקי פריצה, שמאות אלמנטארית מס רכוש תביעות נזקי מים רטיבות עובש וצנרת, שיקום נזקים
ביטוח הנדסי, אובדן רווחים, נזקי בנייה, הגנות חכמות 
תמחור לפי מחירון דקל מחירוני ספקים  מחירונים
שיטוח הערכה, הפחתת בלאי שימוש, נוסחאות
 וטבלאות מס רכוש כלים מעשיים
התנהלות השמאי נזק בחוות דעת 
עלויות השיקום שימוש במומחים חיצוניים עלויות
שכ"ט ביטוח עבודות קבלניות
התנהלות מול תביעת ביטוח – כלים ומידע
חוק חוזה הביטוח, סעיפים עיקריים 
פוליסת ביטוח, הכרות עם המסמכים העיקריים של הפוליסה קריאת פוליסה ,זיהוי המבטח ,והמבוטח הרחבות וחריגים, מה הם פוליסות תקניות, מקרה ביטוח, גבולות אחריות תקופת האחריות תקופת הביטוח, התיישנות תביעות ביטוח, פוליסה על בסיס מועד אירוע מול פוליסה  על בסיס הגשת התביעה.
גיבוש אסטרטגיה בתביעת ביטוח- ניתוח בעלי עניין
תחקור המקרה קבלת מסמכים רלוונטיים הערכת סיכונים
פגישה עם הלקוח. התיישנות בדיקת פוליסת הביטוח 
ותוקף הכיסוי התנהלות מול חברות הביטוח והגורמים מטעמה ,הודעה לחברת הביטוח על מקרה ביטוח
מעורבות סוכן הביטוח, סכום שאינו שנוי במחלוקת פרקטיקה  בכתיבת חוות דעת נזקי מים וצנרת
תרגול מקרים מהשטח  כתיבת חוות דעת בהתאם
פרקטיקה בכתיבת חוות דעת נזקי אש ודליקות
תרגול מקרים מהשטח  כתיבת חוות דעת בהתאם
פרקטיקה בכתיבת חוות דעת נזקי מבנים ותשתיות
תרגול מקרים מהשטח  כתיבת חוות דעת בהתאם
מהות חקירת נזקי רכוש (שמאי חוקר)
מודלים לתחקור אירועים בדגש על שיטת ה M5
שאלות יסוד בחקירת נזקי רכוש
כלים נכונים ואמצעים לחקירה/איסוף מידע
ניתוח חומר החקירה – כלים וקווים מנחים
עקרונות בכתיבת דו"ח מסכם לתחקיר
תרגיל בכתיבת דו"ח מסכם והצגתו
אחריות מקצועית נושא משרה שמאי רכוש חקלאות
פוליסה, גבולות אחריות, הגדרת עיסוק נזקי מים  הצפה ורטיבות נזקי צנרת מים 
נזקי צנרת קרים/ חמים ניקוז / דולחים הצפה, חדירות מי גשם
מהות הנזקים שנוצרים, איתור נזילה פעילה ,יבוש מול החלפה
בטון וברזל זיון
כלי עזר מקצועיים לאיתור מקורות הנזק צילום תרמוגפיה מעשי
נזקי אש שריפות התלקחות עבודה מול חוקרי שריפות 
גורמים שכיחים לשריפות, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
נזקי אש, נזקי כיבוי ופיח, חיטוי שיקום נזקי אש
חקירת דלקות מי הם חוקרי הדלקות ומעמדם.
רשות הכיבוי ודוח חוקר נציבות כבוי אש
כללי עשה ואל תעשה באירוע נזקי אש בהיבט המשפטי
נזקי קונסטרוקציה  נזקי רכוש חבות  צד ג'
תמ"א 38 התחדשות עירונית ,תשתיות נזקים לפרוייקטים
ולמבנים סמוכים, נזקים לצדדי ג'
קבלנים ביטוח, קבלנים ונזקי קבלנים
נזקי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וכלי יצור מכונות לתעשייה
סוגי צמ"ה  סוגי נזקים ,פוליסות ביטוח רלוונטיות 
סוגי הציוד ונזקי מנופים עגורני צריח ומתקני הרמה 
תאונות ,נזקים נפוצים, חקירת תאונות מנופים 
פוליסת ביטוח רלוונטיות 
בניית כתבי כמויות  הצעות מחיר / תמחור
כתב כמויות סעיפים נפוצים ,כמויות  מול פאושלי 
הצעות איך בונים מחיר של קבלנים מקורות עזר לתמחור
התייחסות לסעיפי כתבי הכמויות לימוד כל אחד לעומק
גיבוש סכום התביעה
בדיקת היקפי הכיסוי הביטוח לפי פרקי הפוליסה 
ביטוח חסר ,ביטוח כפל, נזק מבוטח מול פיצוי בגין הפרת חוזה הביטוח פס"ד הדר נ' אחד העם שיפוי מול כינון
עבודת המומחים חוות דעת תומכת 
שמאי, מהנדס חוקר שריפות, מהנדס חשמל רו"ח 
אובדן רווחים איתור נזילות, בדיקות לחות, בדיקת מזהמים ,בדיקת ריצוף, מהנדס טקסטיל , מומחה עץ, מומחה לחיתום
יועץ ביטוח
פוליסה לביטוח דירה ותכולתה פוליסה תקנית
פוליסה לביטוח עבודות קבלניות
פוליסה לביטוח חבות מוצר | פוליסה שבר מכני
פוליסת אש כל הסיכונים אמצעי מיגון 
סקר מיגונים ,סוגי אמצעי המיגון, קשר סיבתי, הפרה
בדיקת אירוע נזקי חקלאות  עריכת שומה לשווי רכוש 
פוליסות רלוונטיות סוגי נזקים אומדן נזקים חקלאיים
לול, מטילות ,גידול פטם לבשר, רפת חולבות מטעים גד"ש
נזקי טרור  ומלחמה- עריכת אומדנים עבודה מול מס רכוש קרן פיצויים 
איך בונים כתב כמויות סעיפים נפוצים ,כמויות  מול פאושלי 
שיטות להערכת יצירות אומנות ,אספנות, תכשיטים דברי ערך
מינוי שמאי מומחה מטעם מגשר/ בתי משפט
תפקידו של השמאי  בביקור בנכס אתיקה מקצועית
איך להתמנות כשמאי רכוש מטעם בית המשפט
חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט שאלות הבהרות שכ"ט
העברת התיק לעו"ד 
באיזה שלב מומלץ שכ"ט שמאי שכ"ט עו"ד הגשת מסמכים
שכ"ט בגין המשך עבודת השמאי התייצבות לחקירה
איסוף ממצאים עדויות וניתוח חומר החקירה
אופן איסוף הממצאים בהתאם לשיטת 5 הגורמים.
תרגול וסימולציה של גביית עדויות.
אופן כתיבת - ממצאים, מסקנות, המלצות, לקחים.
מעמד השמאי בישראל  כללים רגולציה 
פרויקט  יישומי +בוחן מסכם וסיורים מקצועי
בצוות המרצים מהנדסים מומחים, שמאים,  עו"ד, חוקרים
ובכירים מתחום ביטוח אלמנטארי  נזקי רכוש וסקר סיכונים


מביו צוות המרצים בקורס שמאי רכוש 
רכזת מקצועית  : עו"ד רו"ח רויטל בן נתן  ראש משרד מומחית לדיני ביטוח, פקודת  הנזקים,  נזקי מים/ אש, 
ועוד מבכירי וטובי המרצים בתחום השמאות בארץ

תעודה

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענקנה תעודות גמר של שמאי נזקי רכוש, ותעודה של סוקר סיכונים והגנות.

* ניתן לקבל בנוסף תעודת כיס - בתוספת תשלום

 

מסלולי לימוד בקורס שמאי רכוש מקצועי

מסלול ערב: 33 מפגשים בין השעות 17:00-21:00 + 2 סיורים לימודים בשעות הבוקר

כולל תיק וחומר מקצועי

הערה: ניתן ללמוד פרונטלית או בצורה מקווננת (בתוכנת זום).

*למשתלמים כימי כשירות לממונה בטיחות - לא תיתן אפשרות בזום

 

הלימודים  מתקיימים בתל אביב (כיכר המדינה) ובחיפה (צ'ק פוסט)


קורסים נוספים בתחום:
 
 

מנהלי מערכות אינסטלציה

 

*המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ''י שיקול דעתה המלא

 

 
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
לקבלת מידע וידיעון
מלאו את הפרטים
ונציגנו יחזרו אליך בהקדם
שם:  
טלפון:
דוא"ל:    
תחום:  
קורס:  
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
צלצל 2028*