ביה"ס למקצועות האחזקה, משק, הדברה ואיכות הסביבה
ביה"ס למקצועות האחזקה, משק, הדברה ואיכות הסביבה

קורס מדביר שטחים פתוחים


קורס מדביר שטחים פתוחים  
בפיקוח המשרד להגנת הסביבה
אפשרות  zoom

חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו–2016 – מטרות החוק ועקרונותיו, הגדרות ומונחים, חובות המדביר לפי החוק לרבות לפי תקנות מכוחו, ואישור חריג לביצוע הדברה
מטרת קורס
הקניית ידע וכלי עבודה מקצועיים, לקבלת רישיון מדביר שטחים פתוחים והכנתך לבחינות ההסמכה. 
קריטריון לקבלה 
רישיון  של מדביר ביתי חובה  שנה וותק, ללא רישום פלילי 
הגשת דוח ביצוע פעולות הדברה במדביר ביתי כ- 30 עבודות בהתאם לרישיון.

נושאי הלימוד
מבוא לביולוגיה ואנטומולוגיה – ריענון
מבוא ללחימה במזיקים – מפגע ומטרד מזיקים, סוגי הנזק לרבות מחלות המועברות על-ידי מזיקים, ניטור, פעולות מניעה ואמצעי טיפול, ממשק משולב להתמודדות עם מזיקים
ריענון צרעות ונמלים וזבובים + זבוב החול | מיני פולשים
תיקנים פסוקאים ומזיקי מזון ורכוש פרעושים וקרציות
תהלוכן האורן ודובון הקיקיון | פשפש מיטה | טרמיטים
ריענון מכרסמים | יונים, דרור הבית, עורבים
תכשירי הדברה
קבוצות החומרים הפעילים ודרכי פעולתם – ריענון
מתכונים וסוגיהם – ריענון, ערפול, איבוק
תווית תכשיר – ריענון
מיהול, חישובים ומינונים – ריענון, 
דגש על כמויות גדולות| עמידות – ריענון
עזרה ראשונה, 
בדגש על טיפול בנפגעי הרעלה מחומרים מסוכנים
ניטור, שיטות ניטור הדברה משולבת מכשור ושיטות יישום
שיטות היישום לפי מתכון – ייעודי למבנים ולשטחים פתוחים
מכשור ידני נישא (מכני ומוטורי), מכשירים נישאים ברכב, מכשירי ערפול
תכנון וניטור  בפעולות מורכבות
תכנון פעולות בהיקף גדול ולאורך זמן – מוסדות ציבור וחינוך, שטחים פתוחים, מפעלי מזון, מוסדות רפואיים
מערך ניטור שיטתי לזיהוי מניעה, קביעת סף לטיפול, הערכת הצלחה של פעולות הדברה
רעילות וטוקסיקולוגיה, בטיחות ומיגון – ריענון
אמצעי זהירות בביצוע הדברה – התמודדות עם אוכלוסיות מיוחדות, עקרונות וסיבות לקביעת זמני כניסה ויציאה, שילוט ואזהרת הציבור
ציוד מגן ובטיחות בעבודה – סוגים של ביגוד מגן, כפפות, מסיכות ומיגון נשימתי, והוראות בטיחות
חישובים כולל תהלוכן האורן
הדברות בבתי חולים, גני ילדים, מוסדות ציבור,
 מפעלי מזון, מסעדות
סיור + מעשי לחצי כיתה, חצי שני זיהוי מזיקים
מבחן מעשי לפני מבחן | מבחן פנימי+ לחימה במזיקים
תרגול בטיחות וגהות, פעילות בעת אירוע, נטרול חומרים, תשאול מזמין העבודה, תשאול אחראי במוסדות ציבורים, 
עסקים, אופן סילוק והשמדת חומרים ותכשירים פג תוקף. הפעולות הנדרשות בעת אירוע הרעלה או חשש להרעלה.
תרגולים חזרות מרתונים| ספר אוגדן קורס
 קורס מצולם 24/7 מפגשים מוקלטים VOD
כניסה לפורטל מדביר שטחים פתוחים אחסון והובלה של חומרי הדברה 
ריענון טוקסיקולוגיה (MSDS, הובלת חומרים, בטיחות שילוט,  ציוד מגן , דרכי חשיפה ואחסון
חובות המדביר – ריענון
רישוי – חובת הרישוי, סוגי רישיונות מדביר, ההגבלות על בעל רישיון מדביר בדירות, תהליך קבלת רישיון וחידושו, תנאים לקבלת רישיון
שלבים מחייבים בפעולת הדברה
הממשק עם מזמין ההדברה
חוק החמרים המסוכנים, התשנ"ג-1993; תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד–1994

צוות המרצים
רכז מקצועי - אורן גולן. –  מומחה להדברה
מהנדס הבטחת איכות ביוטכנולוגיה B.Sc מומ
הקורס הראשון לרישיון מדביר שטחים פתוחים
מסלול בוקר יום בשבוע 14 מפגשים שעות 09:00-15:00
לפרטים וקבלת תוכנית מפורטת קריטריונים לקבלה טופס הרשמה 03-5262121 גבי|שלמה
בוקר יום בשבוע 30/12 (14 מפגשים)  ימי רביעי שעות 09:00-15

*המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ''י שיקול דעתה המלא

 

 
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
לקבלת מידע וידיעון
מלאו את הפרטים
ונציגנו יחזרו אליך בהקדם
שם:  
טלפון:
דוא"ל:    
תחום:  
קורס:  
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
צלצל 2028*