ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל
ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל
דף הביתביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהלקורס הנהלת חשבונות סוג 1+2

קורס הנהלת חשבונות סוג 1+2


אל תתבלבלו!
קורס הנהלת חשבונות לומדים
רק בפיקוח של משרד העבודה
 לתעודת מקצוע ממשלתית!

היום קל יותר ללמוד הנהלת חשבונות
(בפיקוח משרד העבודה והרווחה) 
הקורס מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים 

 
     
  
מקצוע הנהלת חשבונות הינו אחד המקצועות הנדרשים ביותר עקב התפתחות הכלכלה והמסחר במשק המודרני בישראל.
קורס הנהלת חשבונות הינו רב גוני, הפותח ומאפשר לבעלי המיומנות והכישורים מגוון רחב של תחומי תעסוקה.

מטרת קורס הנהלת חשבונות סוג 1+2 (בסיסי + מתקדם)

הקניית כלים להכשרה בהנהלת חשבונות ברמות שונות לרבות עבודה במחשב והכנת המשתתפים לבחינות קבלת תעודת הסמכה מטעם משרד העבודה והרווחה.

קהל היעד לקורס הנהלת חשבונות סוג 1+2 (בסיסי + מתקדם)

לבוגרי 12 שנות לימוד או  בעלי תעודה של 11 שנות לימוד ועמידה בבחינת כניסה במתמטיקה ברמה של 11 שנות לימוד.
הערה: מי שעמד בבחינת בגרות במתמטיקה ביחידת לימוד 1 לפחות, יהיה פטור מבחינת הכניסה.

מבין נושאי לימוד בקורס הנהלת חשבונות

·         מבוא להנהלת חשבונות
·         התהליך החשבונאי השוטף
·         מס ערך מוסף
·         קניות ומכירות טובין
·         משכורות, נלוות וניכויים
·         מלאי
·         כללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים
·         תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזנים- השלמת התהליך החשבונאי
·         חייבים, פיקדונות לזמן קצר, קופה קטנה
·         רכוש קבוע
·         רכוש מופשט והוצאות נדחות
·         התחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך הון ועודפים
·         עריכת דו"חות כספיים והצגת בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים
·         שותפויות
·         עסקה משותפת
·         משגור
·         עסקות במט"ח וטיפול בהפרשי שער
·         חשבונות המפעל התעשייתי
·         מוסדות ללא כוונת רווח
·         רשויות מקומיות
·         קבלנים
·         שיטות פחת ומכירת רכוש קבוע
·         התקינה החשבונאית
·         סוגי התאגדויות
·         מושגי יסוד בכלכלה- ידיעה כללית
·         מושגי יסוד בבנקאות וביטוח
·         שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי
·         מערכת המסים בישראל- ידיעה כללית
·         חישובי רווח והפסד
·         חישובי הנחות
·         חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער
·         יחס ופרופורציה, טורים (סדרות) חשבוניים והנדסיים
·         ניכיון שטרות ושיקים לפירעון עתידי (דחויים)
·         חשבונאות מעשית- ממוחשבת

*הקורס הנהלת חשבונות מותאמת לתוכנית העדכנית של משרד העבודה והרווחה.
הלימוד בקורס הינו עיוני ומעשי (תרגול בחדר מחשבים).

מבין צוות המרצים

-רכזת אקדמית: גב' לימור בר-און.
-רו"ח ירון נחום, גב' גלית גול.
-גב' סמדר מתנה, גב' מירב שמש.

לימודי הנהלת חשבונות בקורס יכללו הרצאות, תרגול, עבודה מעשית במחשב ועבודות בית, 
הקורסים יועברו על ידי צוות מרצים הכולל רואי חשבון ומומחים בעלי ניסיון בהוראה ובפרקטיקה

תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות הלימודים (85% נוכחות) ובבחינות מ. העבודה והרווחה. 
תוענק תעודת גמר- מנהל חשבונות סוג 1+2 (בסיסי + מתקדם) היקף הלימודים 285 שעות. 
הערה: אחוזי המעבר במישלב בקורס זה מהגבוהים ביותר, קורס נוסף חינם ינתן למי שעמד בכל מטלות הקורס ונכשל בבחינה הסופית.
הערה: בבחינה שהתקיימה בחודש מרץ היו 100% מעבר.

מסלולי הלימוד בקורס הנהלת חשבונות סוג 2 (בסיסי+מתקדם)

מסלול בוקר –מפגשים אחת לשבוע בין השעות 09:00-15:00
מסלול ערב –מפגשים פעמיים בשבוע בין השעות 17:00-21:00
מסלול שישי –מפגשים אחת לשבוע בין השעות 08:30-13:30 

הערה: ניתן ללמוד פרונטלית או בצורה מקווננת (בתוכנת זום).


בחינות

בחינה עיונית –הנהלת חשבונות סוג   1+2(בסיסי + מתקדם) 
בחינה מעשית – חשבונאות מעשית ממוחשבת
 
למשתתפי הקורס תינתן מלגה בסך 3,000 ₪ ללימודי ייעוץ מס
הנהלת חשבונות 

מגוון קורסים נוספים בחשבונאות ומיסים 

בודק שכר מוסמך
 
 

*המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ''י שיקול דעתה המלא

 

 
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
לקבלת מידע וידיעון
מלאו את הפרטים
ונציגנו יחזרו אליך בהקדם
שם:  
טלפון:
דוא"ל:    
תחום:  
קורס:  
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
צלצל 2028*