ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל
ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל

חשבונאות פיננסית

 

קורס חשבונאות פיננסית


 

קורס חשבונאי פיננסי מקנה מיומנות ויידע מקיף בכל תחומי הנהלת החשבונית עד לרמת סגירת מעגל חשבונאי מושלם ומהווה המשך ישיר לקורס הנהלת חשבונות סוג 2

 

תוכנתו מותאמת לדרישות לשכת רו"ח-הועדה למדופלמים ועמידה בהצלחה בבחינת ההסמכה, מעניקה פטור מנושא לימוד זה לממשיכים לקורס מנהלי חשבונות בכירים-מדופלמים.

בוגרי קורס חשבונאות פיננסי משתלבים בהצלחה במחלקות הנהלת חשבונות בחברות ובעסקים פרטיים ומיומנים לביצוע תפקידי הנהלת חשבונות על כל מרכיביהם.

 

 

מטרת קורס חשבונאות פיננסית

הכנת המשתתפים לקראת הבחינות הנדרשות לקבלת תעודת חשבונאי בכיר הנערכות על ידי הועדה המקצועית לבחינות מנהלי חשבונות  בכירים בשיתוף לשכת רואי החשבון בישראל.

 

קורס חשבונאות פיננסית מיועד ל..

לבעלי סוג 2 או 3 בהנהלת חשבונות, ליועצי מס וכן למסיימי 12 שנות לימוד, העוסקים במקצוע הנהלת חשבונות ב-5 השנים האחרונות

תנאי קבלה לקורס חשבונאות פיננסית

לבחינה יורשה לגשת כל מי שסיים בהצלחה אחד מאלה: מי שסיים 12 בשנות לימוד ועבד 5 שנים בסמוך לפני המבחן במשרה מלאה בהנהלת חשבונות בחברה הרשומה כנישום ברשות המיסים או בגוף עסקי דומה.

או

מי שיש בידו תעודת סוג 2 של משרד העבודה.

או

מי שהשיג ציון עובד בבחינות בגרות: 5 יח"ל בחשבונאות ו- 5 יח"ל בניהול חשבונאות ממוחשבת.

או

יועץ מס הרשום בפנקס יועצי המס לפי פקודת מס הכנסה.

או

מי שעבר בחינת ביניים- על פי חוק רואי חשבון.

 

מבין נושאי הלימוד בקורס חשבונאות פיננסית

כללי חשבונאות מקובלים

·        עקרון ההקבלה

·        עקרון השמרנות

·        עקרון הגילוי הנאות

·        עקרון ההכרה בהכנסה

·        הנחות ומוסכמות

דיווח לפי סוג הארגון

·        דוחות כספיים עסק מסחרי

·        דוחות כספיים מפעל יצרני

·        דוחות כספיים עסק בבעלות יחיד

·        דוחות כספיים השותפות

·        דוחות כספיים בחברה

רכוש קבוע

 

·        שיטות פחת

·        שיפורים בנכס

·        מכירת נכס

·        שינוי שיטה ושינוי אומדן

·        סוגיות שונות ברכוש קבוע

השקעות

·        השקעות לטווח קצר

·        השקעות לטווח ארוך

·        רישום השקעה , מימוש ורווחים

·        הצגה בדוחות כספיים

רכוש שוטף

·        סדר נזילות

·        חשיבות הרכוש השוטף לקיומה של הפירמה

מלאי

·        שיטות לניהול מלאי : תמידי , תקופתי

·        שיטות להערכת מלאי :פיפ"ו , ליפ"ו , ממוצע משוקלל

·        חישובי רווח והפסד בנושא מלאי

חייבים

·        חשיבות הערכת חייבים

·        חובות אבודים

·        חובות מסופקים לפי שיטת החייבים

·        חובות מסופקים לפי שיטת המכירות

·        הצגת החייבים בדו"ח המאזן

מזומנים בקופה ובבנקים

·        מזומנים ושווי מזומנים

·        הצגה בדו"ח המאזן

הון עצמי

·        הון עצמי בעסק בבעלות יחיד

·        הון עצמי בשותפות

·        הון עצמי בחברה

·        עתודות ויעודות

פיצויי פיטורין

·        אחריות לתיקונים

·        התחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר

·        אבחנה בין סוגי ההתחייבויות

·        חלויות שוטפות בגין התחייבות לזמן ארוך

דוח רווח והפסד 

·        דו"ח רווח והפסד בעסק בבעלות יחיד

·        דו"ח רווח והפסד בשותפות

·        דו"ח רווח והפסד בחברה

דו"ח על השינויים בהון העצמי בחברה

שותפויות

·        חלוקת רווחים בשותפות

·        כניסת שותף חדש

·        פרישת שותף

·        חישוב מוניטין בשותפות

עסקה משותפת

·        שיטת הרישום החלקי

·        שיטת הרישום המלא

·        שיטת "מנהל עסקה"

·        דו"ח עסקה משותפת

 

יבוא סחורות מחו"ל

·        רישום פעולות היבוא בספרי היבואן

·        אשראי תעודות-דוקומנטארי

·        אשראי ספקים

·        יצוא סחורות לחו"ל

קבלנים

·        השיטות להכרה ברווח

·        קבלן בונה

·        קבלן מבצע

·        רישום והצגה בדוחות הכספיים

שיטה חד צדדית

·        ספר תקבולים ותשלומים

·        שחזור חשבונות

·        עריכת דוחות לפי בסיס מצטבר

הכרה בהכנסות על בסיס מזומן

·        אבחנה בין בסיס מזומן לבסיס מצטבר

·        דוחות כספיים לפי בסיס מזומן

·        בסיס מזומן טהור

דו"ח על תזרים המזומנים

·        תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

·        תזרים מזומנים מפעילות השקעה

·        תזרים מזומנים מפעילות מימון

·        דו"ח על תזרים המזומנים לפי הגישה הישירה

·        דו"ח על תזרים המזומנים לפי הגישה העקיפה

פתרון בחינות.

 

תעודה

התואר מוענק ע"י הועדה המקצועית לבחינות למנהלי חשבונות בכירים למועמד שעמד בהצלחה בבחינות בכל המקצועות .

למסיימי הקורס תוענק תעודת סיום מטעם מכללת מישלב על השתתפות בקורס חשבונאות פיננסית.

תעודת חשבונאי פיננסי מהווה, בנוסף, כ-25% מתכנית הקורס למנהלי חשבונות בכירים. ומעניקה פטור מהנושא לממשיכים .

 

מסלולי לימוד

מסלול בוקר – אחת לשבוע בין השעות 09:00-15:00

מסלול ערב – פעמיים לשבוע בין השעות 17:30-20:30

מסלול שישי – אחת לשבוע בין השעות 08:30-13:30

 

מגוון קורסים נוספים בתחום:

 

*המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ''י שיקול דעתה המלא

 

 
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
לקבלת מידע וידיעון
מלאו את הפרטים
ונציגנו יחזרו אליך בהקדם
שם:  
טלפון:
דוא"ל:    
תחום:  
קורס:  
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
צלצל 2028*