ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל
ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל
דף הביתביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהלהשתלמות מורחבת בדיני עבודה

השתלמות מורחבת בדיני עבודה

 

השתלמות מורחבת בדיני עבודה

 

 

דיני העבודה בישראל נחשבים ל-"דיני מגן" המושתתים על גישה פטרנליסטית מובהקת לטובת העובד (הנתפס כצד החלש במערכת יחסי העבודה).

כפועל יוצא ישיר מכך, העיסוק בדיני עבודה מחייב, מבחינת המעביד, למקצועיות ועדכון תמידי, על מנת שיהיה ביכולתו לכלכל כהלכה ובתבונה את צעדיו. עיקר תכלית ההשתלמות, להגביר את ההכרה והמודעות של המשתתפים בסוגיות מרכזיות בנבכי דיני העבודה, בכלל, תוך התמקדות בלימוד חקיקה ופסיקה חדשים, בפרט.  

 
השתלמות מורחבת בדיני עבודה מיועד ל..

מנהלי משאבי אנוש, חשבי שכר, מנהלי חשבונות, מעסיקים, ואנשי כספים המעוניינים בהעמקה ועדכון יסודי של הידע בנושאים השונים.

 

נושאי ההשתלמות המורחבת בדיני עבודה

 

מבוא ועקרונות יסוד      
המבחן לקיום יחסי עבודה: מבחן ההשתלבות; קיום יחסי עבודה בהעדר השתלבות (הלכת פס"ד מור נ' בי"ד ארצי לעבודה); תשלום כנגד חשבוניות מס במסגרת יחסי עבודה; מעמד משתתף חופשי ("פרילאנס"); העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם או קבלני משנה; העסקה באמצעות חברה; עובד במשכורת לעומת עובד בשכר; העסקת עובדים זרים; עובדי רשות פלשתינאית.
חוק-יסוד: חופש העיסוק והשלכותיו על דיני העבודה (מגבלות עיסוק ותחרות חוזיות; סודיות מסחרית); יישומי חוק עוולות מסחריות.
עקרונות יסוד בדיני עבודה: דיני "מגן"; הסדרים כופים; הסדרי מינימום; איסור ויתור על זכויות כופות; כתבי ויתור וסילוק; יחסי הגומלין בין חוק-הסכם קיבוצי-חוזה אישי; מנהג ונוהג; כללי "ברירת דין" ליישוב התנגשות בין מקורות בדיני עבודה; פיצוי הלנת שכר כדרבן לשמירת זכויות העובד; בתי הדין לעבודה; הצגת עיקרי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002 (ותקנותיו)
עשרה עיקרים בהתוויית חוזי עבודה אישיים


דיני מגן עיקריים           
שעות עבודה ומנוחה: עיקרי חוק שעות עבודה ומנוחה; קיצור שבוע העבודה; מעבר לשבוע עבודה מקוצר; מכסת עבודה
יומית/שבועית/חודשית; שעות עודפות; שעות נוספות; מנוחת פיצוי; עבודת לילה; עבודה במשמרות; הפסקות; מנוחה שבועית; שכר כולל; העסקה "גמישה"; ריבוי תוספות שכר.
חופשה שנתית: "שנת עבודה"; עובד זמני בשכר; תמורת חופשה; מכסות חופשה; מועד החופשה; רציפות חופשה; צבירת חופשה; דמי חופשה; פדיון חופשה; דמי הבראה; דמי חגים.
הסכמים קיבוציים: עיקרי חוק הסכמים קיבוציים; סוגי הסכמים קיבוציים (מיוחד וכללי); צווי הרחבה (דמי נסיעות; תוספת יוקר); הסדרים קיבוציים; ארגון עובדים יציג; הוראות אישיות; דמי חבר ודמי טיפול ארגוני-מקצועי; הממונה על יחסי עבודה; השלכות המגמה למעבר לחוזים אישיים; ניתוח דוגמאות לחוזים אישיים והסכמים קיבוציים; הצגת צווי הרחבה בולטים.  
חוק הגנת השכר: עיקרי חוק הגנת השכר; שכר מולן; היום הקובע לתשלום שכר עבודה; שכר כולל; פיצוי הלנת שכר; הפחתת פיצוי הלנת שכר; התיישנות; עיקול שכר עבודה; ניכויי ם; מבנה תלוש השכר החדש (לאור תיקון 24); חוק הגנת השכר (עיצום כספי).

"סיום יחסי עבודה ו-"גמר חשבון"
         סיום יחסי העבודה: עיקרי חוק פיצויי פיטורים (והתקנות על פיו); פיטורים והתפטרות; עיקרי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001; סיום חוזי עבודה לתקופה קצובה; הזכות לפיצויי פיטורים; התפטרות שדינה כפיטורים; פיטורים בלא פיצויי פיטורים; חילופי מעבידים; הפרשות מעביד לחשבון פיצויי פיטורים (תוך התמקדות בהשלכות יישום סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים); כללים לחישוב פיצויי פיטורים; המועד לתשלומם; פיצוי הלנת פיצויי פיטורים; חוק גיל פרישה; חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד; מגבלת עיסוק וחובת סודיות; השלכות חוק עוולות מסחריות

דיני מגן נוספים
עקרון השוויון בתחום יחסי העבודה: חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד; חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; חוק שכר מינימום.
יחסי עבודה: סכסוכי עבודה קיבוציים;  חוק בית הדין לעבודה;  חוקי דמי מחלה (והתקנות על פיהם);  חוק עבודת נשים;  חוק עבודת נוער;  חוק עובדים זרים;  חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה);  חוק למניעת הטרדה מינית בעבודה

סיכום
תרגול תכני הלימוד   המחשתם והטמעתם (תוך הצגת מכלול תרחישים שכיחים ומסמכים רלוונטיים).  


תעודה

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודי השתלמות מורחבת בדיני עבודה תוענק תעודת השתתפות מטעם מכללת מישלב

 

היקף ההשתלמות המורחבת בדיני עבודה

7 מפגשי בוקר בהשתלמות המורכבת בדיני עבודה כולל- יום בשבוע, 09:00-15:00


מגוון קורסים נוספים בתחום 

 


*המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ''י שיקול דעתה המלא

 

 
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
לקבלת מידע וידיעון
מלאו את הפרטים
ונציגנו יחזרו אליך בהקדם
שם:  
טלפון:
דוא"ל:    
תחום:  
קורס:  
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
צלצל 2028*